Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe w zakresie języka niemieckiego ustanie i pisemnie. Powierzaj ważne dokumenty tylko najlepszym fachowcom.

Tłumaczenia przysięgłe inaczej zwane uwierzytelnionymi to specyficzny rodzaj przekładu, który wykonuje tłumacz posiadający specjalne uprawnienia, tzw. przysięgły tłumacz języka niemieckiego. Jest to osoba zaufania publicznego, która po spełnieniu określonych w ustawie wymogów uzyskała prawo do tłumaczenia pism sądowych, urzędowych itp., a także do uwierzytelniania odpisów wymienionych dokumentów. Przysięgłe tłumaczenie niemiecko polskie różni się od zwykłego nie tylko ze względu na uprawnienia osoby, która je realizuje, ale główna różnica dotyczy zakresu opracowywanego materiału. W przekładzie uwierzytelnionym tłumaczeniu podlega nie tylko sam tekst, ale także wszystkie obecne na dokumencie pieczęcie, odnośniki, przypisy itp.

Tłumaczenie z niemieckiego na polski dokumentów wymagających uwierzytelnienia podlega innym zasadom wyceny i rozliczania zlecenia. W przypadku tłumaczenia przysięgłego za stronę rozliczeniową przyjmuje się nie 1800 a 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego, czyli przetłumaczonego. Ze względu na specyfikę pracy wyższa będzie także cena oferowanej usługi, jednak nawet w tym przypadku możliwe jest znalezienie konkurencyjnej oferty. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem!

Menu